Ảnh của Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ :

 

Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Khánh Linh

 

Địa Chỉ : 141 Tăng Bạt Hổ - P.Lê Lợi - TP. Qui nhơn

Liên Hệ :      ĐT    : (0256) 3.818.450. 

                   Fax    : (0256) 6.250.054.

Gửi Email

Địa Điểm Văn Phòng

Thông Tin Liên Hệ

 Trở lại đầu trang